XIV Reunió per a pacients i familiars amb PKU i Altres Errors del Metabolisme


Lloc: Auditori de l’Edifici Docent (Carrer Sta. Rosa, davant de l’Hospital Sant Joan de Déu)
Dia: Dissabte, 26 de novembre 2011

,