Els ATM


Els altres trastorns metabòlics que hi ha a l’associació són:

 • ACIDEMIA GLUTARICA TIPUS II
 • ACIDEMIA METILMALÒNICA AMB HOMOCISTINURIA
 • ACIDEMIA PROPIÒNICA
 • ACIDURIA GLUTARICA TIPUS I
 • B-OXIDACIÓ MITOCONDRIAL
 • CITRULINEMIA
 • HISTIDINEMIA
 • INT. HEREDITARIA A LA FRUCTOSA
 • JARABE DE ARCE
 • O.T.C.
 • SINDROME DE LAS 3 H
 • TIROSINEMIA TIPUS I

Estem preparant dossiers i trí­ptics informatius per a cada un d’aquests trastorns, que properament podreu trobar enllaçats aquí­. De moment podeu consultar-ne alguns d’elaborats per l’Hospital Sant Joan de Déu aquí­.