Convocatòria Assemblea General Ordinària 2013


Benvolguts associats:

Us convoquem a l’Assemblea General Ordinària de l’Associació Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris, que tindrà lloc el proper dissabte 13 d’Abril a les 11.00 hores.

Lloc: Aula 10, 3a planta de l’Edifici Docent de Sant Joan de Déu.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Presentació i aprovació, si s’escau, de l’estat de contes de l’Associació a 31-12-2012. Pressupost pel 2013 i aplicació de l’Excedent del 2012.
  3. Organització de les Colònies d’estiu 2013.
  4. Organització de la “paradeta” de St. Jordi 2013. Si algú disposa de càpsules tipus Nespresso buides, que les porti perquè s’està pensant en fer roses artesanes.
  5. Comentar i aclarir dubtes del “Copagament” i de les gestions que s’han dut a terme.
  6. Renovació del membres de la Junta.
  7. Banc d’Aliments Especials i col·laboració a l’1 de Juny.
  8. Reconeixement Dr. Nilo Lambruschini i Sra. Tere Nonnato.
  9. Precs i preguntes.

Si algú no pot venir i vol delegar el vot, recordeu que ens ho heu d’enviar per escrit.

,