Diari de Sessions del Parlament de Catalunya


Si fa uns dies pujavem la transcripció en brut, ara posem a la vostra disposició el Diari de Sessions núm. 220/8 amb la transcripció final de la compareixença de la Junta de l’Associació davant la Comissió de Salut del passat 13 de desembre.

Descarregar l’arxiu.