Relació de medicaments que contenen aspartam


A l’Hospital Sant Joan de Déu han actualitzat, fins a gener del 2008, el llistat de medicaments que contenen aspartam.

Els podeu descarregar en la web de l’Hospital o aquí­ mateix:

Donat que l’aspartam, que s’utilitza com excipient en algunes especialitats farmacèutiques, està contraindicat en pacients fenilcetonúrics, actualitzem periòdicament el llistat amb les especialitats registrades al nostre paí­s que el contenen. Es possible que a la següent relació no estiguin recollits els nous medicaments o les darreres modificacions de composició. Per mantenir la base de dades, agrairí­em que ens comuniquin qualsevol medicament que contingui aspartam no recollit en aquesta relació a la següent adreça: farmacia@hsjdbcn.org.

,